دستگاه هضم و انحلال نمونه با روش میکرو ویو

دستگاه هضم و انحلال نمونه با روش میکرو ویو

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: طیبه بخشی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ANTON-PAAR
نام مسئول: قاسم اله یاری زاده
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
هضم و انحلال سریع نمونه های جامد و آماده سازی آن جهت انجام آنالیز
* در صورتی که انحلال نمونه نیازمند اسید HF باشد با توجه به نیاز به یک مرحله کمپلکس کردن جهت رفع خورندگی اسید، 100000 ریال به مبلغ فوق افزوده می شود
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس