طیف سنجی جذب اتمی با شعله - FAAS

طیف سنجی جذب اتمی با شعله - FAAS

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: طیبه بخشی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: GBC
نام مسئول: قاسم اله یاری زاده
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
طیف سنجی جذب اتمی با شعله (Flame Atomic Absorption Spectrometer) قابلیت جذب و نشر اتمی را داراست و با استفاده سوخت های استیلن هوا و نیترواکسید قادر باه اندازه گیری کمی طیف وسیعی از عناصر (ناخالصی های) موجود در نمونه های مختلف را داراست.

* برای اندازه گیری های بیش از پنج نمونه، تخفیف 25 درصد اعمال خواهد شد.
تعرفه خدمات
  • طیف سنجی جذب اتمی با شعله - FAAS - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس