طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: طیبه بخشی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: BRUKER
نام مسئول: قاسم اله یاری زاده
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه طبف سنجی تیدیل فوریه مادون قرمز  بمنظور انجام بررسی طیف سنجی مواد مختلف در ناحیه مادون قرمز می باشد. این دستگاه برای مطالعه انواع تركیبات آلی، آلی-معدنی، پلیمر و... و بدست آوردن طیف جذبی یا عبوری مواد با سرعت بسیار بالا بکار می رود. بر اساس طیف گرفته شده گروه های عاملی موجود در ساختار مواد و تركیب های مختلف را می توان مشخص نمود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس