طیف سنجی مرئی - ماورای بنفش UV-VIS

طیف سنجی مرئی - ماورای بنفش UV-VIS

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: طیبه بخشی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: GBC
نام مسئول: قاسم اله یاری زاده
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری طیف مرئی و فرابنفش محلول ها بوسیله اندازه گیری درصد جذب و عبور نور از محلول ها
اندازه گیری ناخالصی های در نمونه های مختلف (با توجه به اینکه در این مرحله به آماده سازی منحنی کالیبراسیون نیاز است تعرفه متفاوت خواهد بود)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس