دستگاه آب مقطر گیری دیونایزر و HPLC GRADE

دستگاه آب مقطر گیری دیونایزر و HPLC GRADE

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رویا صدقی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: تجهیز گستر آزما
نام مسئول: محمد لندرانی
شماره(های) تماس: 29904370
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه دارای فیلترهای اسمز معکوس، رزین تبادل یون، نانوفیلتر و لامپ UV می باشد. آب خروجی از این دستگاه دارای هدایت بسیار پایین (0.2 میکروزیمنس) و عاری از میکروارگانیسم می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس