طیف سنج فروسرخ(FT-IR Spectrometer) مجهز به ATR

طیف سنج فروسرخ(FT-IR Spectrometer) مجهز به ATR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رویا صدقی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: THERMO NICOLET
نام مسئول: محمد لندرانی
شماره(های) تماس: 29904370
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

مشخصات:این دستگاه دارای دو دتکتور DTGS و MCTAو قادر به انجام تست در بازهcm-1 4000 -650می باشد.

کاربرد دستگاه: با استفاده از این دستگاه با سرعت بسیار بالا و دقت مناسب از نمونه های آلی، آلی-معدنی، پلیمرها و ... بصورت جامد و مایع بدون نیاز به آماده سازی نمونه طیف گرفته و بر اساس گروه های عاملی ظاهر شده ساختار تركیب را مشخص نمود. همچنین توسط این دستگاه میتوان از دو سطح متفاوت یک نمونه طیف گیری انجام داد.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس