دستگاه بتن شکن دیجیتال 200 تن

دستگاه بتن شکن دیجیتال 200 تن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمودرضا شیراوند

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: آزمون ساز مبنا
نام مسئول: فاطمه قاسمپور
شماره(های) تماس: 73932416
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه مربوطه جهت آزمایش مقاومت فشاری نمونه های بتنی استاندارد مکعبی و استوانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس