دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان

دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمودرضا شیراوند

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: استرازن تست آلمان
نام مسئول: فاطمه قاسمپور
شماره(های) تماس: 73932416
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه جهت بررسی مقاومت فشاری، خمشی و کششی ملات سیمان مورد استفاده قرار می گیرد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس