MALDI-TOF-MS/MS

MALDI-TOF-MS/MS

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

آزمایشگاه: آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: علیرضا قاسم‌پور

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ABCIES 4800MALDI -TOF
نام مسئول: مهدی صمدی پور
شماره(های) تماس: 29904070
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
نمونه با اجرام بالای 10کیلو دالتون
هرنمونه 15.000.000 ریال
دایجسشن هرنمونه 5.000.000 ریال
زیپ تیپ هر نمونه:  3.000.000 ریال
تماس با ما :29904070
تعرفه خدمات
  • MALDI-TOF-MS/MS - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس