مجموعه ارزیابی های شناختی CANTAB

مجموعه ارزیابی های شناختی CANTAB

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه روانشناسی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود حیدری

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده: Cambridge Cognition Ltd
نام مسئول: روح الله منصوری سپهر
شماره(های) تماس: 021-29902404-29902416
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه استفاده از این مجموعه نرم افزار، سیصد هزار ریال به ازای هر ساعت استفاده از آن می باشد.
خروج یکروزه این مجموعه نرم افزار از آزمایشگاه، به مثابه حداقل هشت ساعت استفاده در نظر گرفته می گردد.
تعداد سه تبلت مجزا از این مجموعه نرم افزار در آزمایشگاه موجود است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس