آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy)

آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

مدیر آزمایشگاه: مرتضی شرف پور

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح حوزه مواد اپتیکی و لیزری مرکز اشعه ایکس حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Teksan
نام مسئول: امید مهدوی
شماره(های) تماس: 29902631-09106791730
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
Ramanspectroscopy.ir
تعرفه خدمات
  • آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس