آزمایش شناسایی اولیه گوهرها

آزمایش شناسایی اولیه گوهرها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

مدیر آزمایشگاه: مرتضی شرف پور

تعرفه ثابت: 400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: نیلوفر موسوی پاک
شماره(های) تماس: 29902631
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • آزمایش شناسایی اولیه گوهرها - 400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس