سامانه سرمد

سامانه سرمد

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی SEM

مدیر آزمایشگاه: دکتر جهانفر

تعرفه ثابت: 100000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز محاسبات
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مهندس آرمین احمدزاده
شماره(های) تماس: 29905428
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
سامانه سرمد
29905428
پاسخ دهی تنها از طریق ایمیل زیر
sarmad@sbu.ac.ir
 و همچنین از طریق پیام واتس اپ
09223101675


س
والات متداول و نحوه عضویت و نکات آموزشی از طریق لینک زیر:
https://old.sbu.ac.ir/Adj/RESVP/Support-Research/Pages/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%20%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%af.aspx


تعرفه خدمات
  • سامانه سرمد - 100000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس