خرد کن مصالح ساختمان

خرد کن مصالح ساختمان

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدحاجی ستوده

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: صنعت سرام
نام مسئول: محمد تکلو
شماره(های) تماس: 73932415 -32
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه جهت خرد کردن مصالح و تهیه دانه بندی ریز دانه استفاده میشود
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس