کلوئید نانو ذرات کروی نقره با پوشش پروتئینی و منفی با ابعاد 15-20 نانو متر:

کلوئید نانو ذرات کروی نقره با پوشش پروتئینی و منفی با ابعاد 15-20 نانو متر:

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کارشناس آزمایشگاه
شماره(های) تماس: 29905006
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
  • هر 10 میلی لیتر محلول با غلظت 100 میکروگرم بر میلی لیتر و پایداری 30 روز - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس