Cellulose Degree of Polymerization (تعیین درجه پلیمریزاسیون سلولز

Cellulose Degree of Polymerization (تعیین درجه پلیمریزاسیون سلولز

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Germany Jolabo
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
درجه پلیمریزاسیون سلولز (DP ): به تعداد واحدهای مونومری موجود در یک ماکرومولکول، پلیمر یا الیگومر اطلاق می‌گردد طبق استاندارد SCANآیین نامه شماره CM 15:88 انجام میشود .
تعرفه خدمات
  • Cellulose Degree of Polymerization (تعیین درجه پلیمریزاسیون سلولز - 250000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس