Water Retention Value

Water Retention Value

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Germany HERMLE
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری مقدار ماندگاری آب (wrv ): تغییرات مقدار ماندگاری آب شاخص مهمی درفرآیند بازیافت خمیر كاغذ است¬. زیرا مقدار ماندگاری آب ظرفیت تورم درونی الیاف را اندازه¬گیری می¬کند. مقدار زیادتر آن نشان دهنده ظرفیت تورم بیشتر است. روش مورد استفاده روش آزمون TAPPI UM-256 است كه با تغییرات مختصری اصلاح شد. نیاز به 1گرم خشک از نمونه مورد آزمایش دارد
تعرفه خدمات
  • Water Retention Value - 400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس