Cellulose Content Measurement (اندازه گیری سلولز )

Cellulose Content Measurement (اندازه گیری سلولز )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 450000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: -----
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری سلولز : سلولز یک هومو پلی ساکارید متشکل از واحدهای β-D- گلوکو¬پیرانوزی است که با پیوند¬¬های گلیکوزیدی (4→1) به یکدیگر متصل شده¬اند. مولکول¬های سلولز کاملاً خطی هستند و تمایل شدیدی به تشکیل پیوند¬های هیدروژنی بین مولکولی و درون مولکولی دارند سلولز متشکل از نواحی کریستالین و نواحی آمورف در سطوح نانو¬متریک است که توسط پیوند¬های هیدروژنی درون مولکولی و بین مولکولی به یکدیگر متصل شده اند که ناحیه آمورف دارای دانسیته¬ی پایین¬تری در مقایسه با ناحیه کریستالی می¬باشد . اندازه‌گیری مقدار سلولز براساس روش Kurschner-Hoffer انجام گرفت. نیاز به 2گرم خشک از نمونه مورد آزمایش دارد .
تعرفه خدمات
  • Cellulose Content Measurement (اندازه گیری سلولز ) - 450000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس