Extractive Measurement (اندازه گیری مواد استخراجی

Extractive Measurement (اندازه گیری مواد استخراجی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 450000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ----
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری مواد استخراجی : مقدار مواد استخراجی محلول در حلال آلی طبق استاندارد شمارهT 204 cm-07 آیین‌نامه TAPPI انجام میشود.نیاز به 10 گرم خشک از نمونه مورد آزمایش دارد .
تعرفه خدمات
  • Extractive Measurement (اندازه گیری مواد استخراجی - 450000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس