Wood Flour Preparation(Grinding and Screening ) تهیه آرد چوب (آسیاب و غربال )

Wood Flour Preparation(Grinding and Screening ) تهیه آرد چوب (آسیاب و غربال )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: -----
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تهیه آرد چوب : نمونه¬های به وسیله آسیاب آزمایشگاه و مطابق با استاندارد TAPPIآیین نامه شماره T 257 cm-02 به پودر تبدیل شده و سپس به كمك دستگاه غربال لرزشی آزمایشگاهی و با استفاده از الك‌های مش40، 60 و 80 پودر مورد نیاز آزمایشات شیمیایی تهیه شد.
تعرفه خدمات
  • Wood Flour Preparation(Grinding and Screening ) تهیه آرد چوب (آسیاب و غربال ) - 250000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس