Cobb Test (آزمون جذب آب کاب )

Cobb Test (آزمون جذب آب کاب )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 50000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: -------
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تست جذب آب کاب : این معیار توسط آزمایش سنجش میزان جذب آب Cobb (استاندارد TAPPI T441) با انجام تست کاب، میزان آب جذب شده توسط یک قطعه کاغذ، مقوا و کاغذ فیبر یا موجدار مقوایی مشخص می گردد. نکته حائز اهمیت این است که این کار باید در یک بازه زمانی مشخص، معمولا 60 یا 120 ثانیه، انجام شود. نتیجه نهایی بر اساس g/m2 به دست می آید 2 تکرار
تعرفه خدمات
  • Cobb Test (آزمون جذب آب کاب ) - 50000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس