Paper Optical Properties (آزمون تعیین ویژگی های نوری کاغذ )

Paper Optical Properties (آزمون تعیین ویژگی های نوری کاغذ )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: DRICK IN STRUMENTS
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
Brightness Tester دستگاه اندازه گیری ویژگی های نوری کاغذ : بر اساس استاندارد TAPP I T 452 om-02 و T 425 om-01انجام میگیرد . برای تعیین مقدار روشنایی و شفافیت و زردی وماتی و سفیدی کاغذ اندازه گیرى پارامتر هاى LAB. کاربرد دارد. هزینه برای 5 تکرار
تعرفه خدمات
  • Paper Optical Properties (آزمون تعیین ویژگی های نوری کاغذ ) - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس