Paper Burst Test )آزمون مقاومت در برابر ترکیدن )

Paper Burst Test )آزمون مقاومت در برابر ترکیدن )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: DRICK IN STRUMENTS
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه مقاومت به ترکیدگی برای اندازه گیری میزان مقاومت به ترکیدگی مواد مختلف مانند ( کاغذ، مقوا و پارچه) کاربرد دارد.برای تعیین مقاومت در برابر ترکیدن کاغذ، مقوا‌، بیشترین فشار توسط یک سیستم هیدولیکی از طریق دیافراگم قابل ارتجاع به نمونه آزمایش منتقل می‌شود در واقع مقاومت به ترکیدن کاغذ و مقوا، معادل بیشترین فشار وارد شده به آنها می باشد و برحسب کیلوپاسگال بیان می‌شود. هزینه برای 5 تکرار
تعرفه خدمات
  • Paper Burst Test )آزمون مقاومت در برابر ترکیدن ) - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس