Caliper Measurement (اندازه گیری ضخامت کاغذ )

Caliper Measurement (اندازه گیری ضخامت کاغذ )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ------
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
ضخامت کاغذ بر اساس استاندارد TAPPI T 411 om-05 انجام میگیرد . ضخامت کارتن و کاغذ را با اعمال فشار 10 کیلو پاسکالی و با استانداردهای بین المللی و ملی در آزمایشگاه کاغذ و مقوا اندازه گیری و تست می کند. هزینه تست برای 5 تکرار
تعرفه خدمات
  • Caliper Measurement (اندازه گیری ضخامت کاغذ ) - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس