Ash Measurment Test (آزمون تعیین خاکستر )

Ash Measurment Test (آزمون تعیین خاکستر )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: شرکت ایران خودساز
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعیین میزان خاکستر طبق استاندارد TAPPI آیین نامه شمارهT 211 om-93 انجام میگیرد و این تست جهت اندازه گیری میزان مواد معدنی در نمونه کاغذ ،خمیر ،پودر چوب و.... انجام میشود . برای انجام تست حداقل برای هر تکرار نیاز به یک گرم ماده خشک است
تعرفه خدمات
  • Ash Measurment Test (آزمون تعیین خاکستر ) - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس