Canadian Standard Freeness(دستگاه اندازه گیری درجه روانی بر اساس استاندارد کانادایی)

Canadian Standard Freeness(دستگاه اندازه گیری درجه روانی بر اساس استاندارد کانادایی)

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 30000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: l&w
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
3 تعیین درجه روانی خمیر کاغذ : درجه روانی براساس استاندارد 04- OM – 227 T TAPPI انجام میشود یعنی مقاومت خمیر نسبت به عبور مایعات. تعیین درجه روانی یکی از ازمایشات مهم می با شد برای تعیین دوغاب خمیر باید آنها را با درجه روانی های یکسان بررسی کرد. برای محاسبه درجه روانی از دو سیستم استفاده می کنیم:1- سیستم SR : در این سیستم درجه بندی از بالا صورت می گیرد .2- سیستم CSF :این سیستم که تعیین درجه روانی استاندارد کانادا می باشد و مقیاسی از توانایی زهکشی آب از دوغاب خمیر در لایه شکل گیری می باشد. که در داخل آزمایشگاه از سیستم CSF استفاده میشود و برای انجام هر مرحله تعیین درجه روانی نیاز به 3 گرم ماده خشک داریم . 3 تکرار انجام می شود
تعرفه خدمات
  • Canadian Standard Freeness(دستگاه اندازه گیری درجه روانی بر اساس استاندارد کانادایی) - 30000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس