Vally Beater(دستگاه پالایش خمیرکاغذ )

Vally Beater(دستگاه پالایش خمیرکاغذ )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 450000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: l&w
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
2-3پالایش خمیر : پالایش عملی است که در پالاینده های مخروطی یا دیسکی انجام می شود. در این وسائل الیاف به طور موازی با شبکه ای از تیغه ها در تماس قرار می گیرند. در تمام موارد، هدف به سازی یا تغییر دادن الیاف خمیر به شیوه های بهینه و متناسب با نوع کاغذ مورد نظر است.تاثیرات عمده پالایش بر روی فیبر ها خروج دیواره اولیه و تشکیل خرده لیف ها یا نرمه ها ، نفوذ آب به درون دیواره سلول (واکشیدگی و یا کوبیدن الیاف)،شکستن بعضی از پیوندها هیدروژنی درون فیبری و جایگزین شدن آن ها با پیوندهای هیدروژنی بین آب و فیبر (آبدار شدن) ، افزایش انعطاف پذیری الیاف ، لیفچه یی شدن سلول از بیرون ، کوتاه شدن الیاف می باشد . برای انجام عمل پالایش در آزمایشگاه به 360 گرم نمونه خشک خمیر کاغذ نیاز است . 2-3 بار پالایش برای رسیدن به درجه  روانی مورد نظر
تعرفه خدمات
  • Vally Beater(دستگاه پالایش خمیرکاغذ ) - 450000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس