Laboratory TAPPI Hand SheetMaker (دستگاه ساخت هندشیت آزمایشگاهی )

Laboratory TAPPI Hand SheetMaker (دستگاه ساخت هندشیت آزمایشگاهی )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: ----
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
ساخت کاغذ با گراماژ60 و 120 و 130 . پرس کردن کاغذ خشک کردن کاغذ هزینه برای ساخت 5 هندشیت
تعرفه خدمات
  • Laboratory TAPPI Hand SheetMaker (دستگاه ساخت هندشیت آزمایشگاهی ) - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس