آزمون مقاومت در برابر پاره شدن کاغذ (Tear Strength Measurement)

آزمون مقاومت در برابر پاره شدن کاغذ (Tear Strength Measurement)

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: DRICK IN STRUMENTS
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاهی جهت اندازه گیرى مقاومت کاغذ در برابر نیروى وارده جهت پاره کردن کاغذ .کار انجام شده برای پارگی آزمونه به وسیله کاهش انرژی پاندول اندازه گیری میشود.مقاومت به پاره شدن بر حسب میلی نیوتون بیان میشود. شاخص مقاومت به پاره شدن بر حسب میلی نیوتون مترمربع بر گرم گزارش میشود.نمونه نیاز به برش دارد . ابعاد نمونه ۵۰ در ۶۳ میلیمتر
تعرفه خدمات
  • آزمون مقاومت در برابر پاره شدن کاغذ (Tear Strength Measurement) - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس