آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement)

آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement)

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه آب و محیط زیست حوزه نانو و علم سطح حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Gotech testing machines INC
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مقاومت کششی: حداکثر نیروی کششی که واحد عرض کاغذ یا مقوا تحت شرایط استاندارد تا قبل از گسیختگی تحمل می کند. روش اندازه گیری مقاومت کششی و افزایش طول هنگام گسیختگی و جذب انرژی کششی کاغذ و مقوا با استفاده از دستگاهی است که نیروی کششی را در سرعت ثابت اعمال می کند. با ایندستگاه میتوان اندیس مقاومت به کشش و اندیس جذب انرژی کششی و مدول کشسانی یا الاستیک کاغذ و مقوا را بدست آورد. نمونه نیاز به برش دارد و پهنای نمونه 15 میلیمتر طول آزمونه 180 میلیمتر است.
تعرفه خدمات
  • آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس