هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتورخارج ازتهران

هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتورخارج ازتهران

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: کارگاه تخصصی ترانس

مدیر آزمایشگاه: دکتر حق جو

تعرفه ثابت: 12000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه مواد اپتیکی و لیزری مرکز اشعه ایکس حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: غلامرضا جعفر آبادی
شماره(های) تماس: 73932540-73932550
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس