هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتور

هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتور

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: کارگاه تخصصی ترانس

مدیر آزمایشگاه: دکتر حق جو

تعرفه ثابت: 5500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: غلامرضا جعفر آبادی
شماره(های) تماس: 73932540-73932550
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس