هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران

هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: کارگاه تخصصی ترانس

مدیر آزمایشگاه: دکتر حق جو

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد مرکز اشعه ایکس حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده:
نام مسئول: غلامرضا جعفر آبادی
شماره(های) تماس: 73932540-73932550
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس