کارگاه آموزش نحوه بهره برداری از سرمد

کارگاه آموزش نحوه بهره برداری از سرمد

دانشکده/پژوهشگاه: سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی (سرمد)

آزمایشگاه: سامانه سرمد

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدیانی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز محاسبات
کارخانه سازنده:
نام مسئول: نفیسه موسوی
شماره(های) تماس: 29903115
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس