تعیین نفوذ پذیری واکس های نفتی با سوزن D1321-88

تعیین نفوذ پذیری واکس های نفتی با سوزن D1321-88

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: ازمایشگاه سوخت و روغن

مدیر آزمایشگاه: فاطمه جدا

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: فاطمه جدا
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

این روش یک ارزیابی تخمینی از درجه غلظت و دوام و استقامت مواد واکسی حاصل شده از نفت می باشد که بوسیله اندازه گیری مقدار نفوذ یک سوزن استاندارد معین می شود. این روش در مورد واکسهایی کاربرد دارد که نفوذ بالاتراز 250 نداشته باشند. 

 

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس