دستگاه تست مخازن استوانه ای (انتها باز و انتها بسته)

دستگاه تست مخازن استوانه ای (انتها باز و انتها بسته)

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: مقاومت مصالح

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد جواد محمودی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: TEQUIPMENT
نام مسئول: احسان اله ستوده
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس