ترازوی حساس دیجیتالی

ترازوی حساس دیجیتالی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم و فناوری زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر کیواندخت سمیعی- دکتر داریوش مینایی- دکتر مسعود حسینی- دكتر بهروز ابطحی- دكتر محمدرضا بیگدلی

تعرفه ثابت: 40000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: پریا آرین پور
شماره(های) تماس: 29905917
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دقت 0.001 گرم تعرفه مربوط به هر دفعه-مبلغ به ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس