دستگاه تست کشش، فشار و خمش صنعتی

دستگاه تست کشش، فشار و خمش صنعتی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: مقاومت مصالح

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد جواد محمودی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: AVERY
نام مسئول: احسان اله ستوده
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 1% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
ظرفیت دستگاه 20 تن می باشد.
تعرفه (به هزار تومان)
ساخت نمونه: 27
آزمایش کشش: 30
آزمایش خمش: 20
آزمایش برای مقره (کشش، فشار و خمش): 55
آزمایش های پیچ و مهره کشش تا 1000 کیلونیوتن، Cantilever، کشش و پیچش: توافقی تا سقف 160 هزار تومن
آزمایش اصطکاک: 35
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس