دستگاه پردازش سطح توسط پلاسمای سرد

دستگاه پردازش سطح توسط پلاسمای سرد

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخلیه الکتریکی

مدیر آزمایشگاه: حمید رضا قمی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سعید قاسمی
شماره(های) تماس: 29904009
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
قیمت پردازش سطح با توجه به اندازه سطح تعیین می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس