Powder diffractometer

Powder diffractometer

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس

مدیر آزمایشگاه: دکتر حمیدرضا خواصی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز اشعه ایکس
کارخانه سازنده: STOE-STADV
نام مسئول: سهیلا نادری
شماره(های) تماس: 29902763
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس