Single crystal diffractometer

Single crystal diffractometer

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس

مدیر آزمایشگاه: دکتر حمیدرضا خواصی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز اشعه ایکس
کارخانه سازنده: STOE-IPDS II
نام مسئول: حمیدرضا خواصی
شماره(های) تماس: 29903105
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس