بسته های پردازش تصویر و اندازه گیری خواص نوری بافت

بسته های پردازش تصویر و اندازه گیری خواص نوری بافت

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری

مدیر آزمایشگاه: محمدعلی انصاری

تعرفه ثابت: 5000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمدعلی انصاری
شماره(های) تماس: 29904014
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
فرایند انتشار نور لیزر و اندرکنش آن با بافت های بیولوژیک پیجیده است. با توجه به تجربیات بدست آمده در این آزمایشگاه، شبیه سازی انتشار نور لیزر در بافت به روش های مونت کارلو، اجزا محدود و المانهای مرزی قابل ارائه می باشد.
فرایند بازسازی تصویر در روشهای توموگرافی لیزری و فوتوآکوستیک از جدیدترین دستاوردهای این آزمایشگاه به شمار می رود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس