سامانه مانیتورینگ مغزی fNIRS

سامانه مانیتورینگ مغزی fNIRS

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری

مدیر آزمایشگاه: محمدعلی انصاری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: الهام فضلی آذر
شماره(های) تماس: 29904033
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این سامانه قادر است تا تغییرات سطح سیگنالهای همودینامیک بافتی و یا مغزی را با دقت مناسبی اندازه گیری نماید. این سامانه برای کاربردهای ماهیچه ای جهت بررسی سطح آمادگی هوازی بدن و نیز تغییرات سطح همودینامیک کورتکس مغز برای آزمونهای علوم شناختی و مغزی مناسب است. این روش غیر تهاجمی بوده و اثر جانبی ندارد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس