تولید نانوذرات فلزی

تولید نانوذرات فلزی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: مگنتوپلاسمونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیده مهری حمیدی

تعرفه ثابت: 2000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سمیه صادقی
شماره(های) تماس: 29904018
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تولید نانوذرات فلزی بسته به نیاز کاربر به صورت نانوذره و یا نانوذرات هسته-پوسته انجام می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس