تولید نانوسیم های مغناطیسی

تولید نانوسیم های مغناطیسی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: مگنتوپلاسمونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیده مهری حمیدی

تعرفه ثابت: 600000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر سیده مهری حمیدی
شماره(های) تماس: 29904007
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تولید نانوسیم های مغناطیسی با روش الکتروشیمیایی و بسته به نیاز کاربر انجام می گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس