لایه نشانی اسپاترینگ RF

لایه نشانی اسپاترینگ RF

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: مگنتوپلاسمونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیده مهری حمیدی

تعرفه ثابت: 5000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمد مصلح
شماره(های) تماس: 29904018
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه لایه نشانی سه کاتده امکان لایه نشانی سیستم های تک لایه ای و چند لایه ای به صورت آلیاژی را فراهم می کند.
هزینه اعلام شده برای یک لایه نشانی است و مواد اولیه لایه نشانی توسط متقاضی و بعد از هماهنگی با مدیر آزمایشگاه تهیه می شود.
هزینه کارشناسی برای لایه نشانی های بیشتر به مبلغ فوق اضافه می گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس