طیف سنج پلاسمونی

طیف سنج پلاسمونی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: مگنتوپلاسمونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیده مهری حمیدی

تعرفه ثابت: 2000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر سیده مهری حمیدی
شماره(های) تماس: 29904007
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه طیف سنج پلاسمونی جهت اندازه گیری و آنالیز ساختارهای پلاسمونی به صورت اسکن زاویه ای مستقیم و جانبی طراحی و ساخته شده است.
امکان اسکن در حضور میدان مغناطیسی خارجی نیز در این سیستم وجود دارد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس