تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA

تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کارشناس آزمایشگاه
شماره(های) تماس: 29905006
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
  • 1-3 نمونه - 1500000 ریال
  • 3-5 نمونه - 1700000 ریال
  • 5-10 نمونه - 3000000 ریال
  • 10-25 - 7000000 ریال
  • 25-50 نمونه - 15000000 ریال
  • 50 تا 100 نمونه - 30000000 ریال
  • بالاتر از 100 نمونه - 50000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس