جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: knauer
نام مسئول: بنفشه قلی پور
شماره(های) تماس: 09120728598
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
در صورتی که استاندارد مورد نظر در آزمایشگاه موجود نباشد، تامین آن برای انجام اندازه گیری های کمی به عهده درخواست کننده خدمات می باشد.
تعرفه خدمات
  • آنالیز 1 الی 3 نمونه - توافقی
  • آنالیز 3 الی 5 نمونه - توافقی
  • آنالیز 5 الی 10 نمونه - توافقی
  • آنالیز 10 الی 15 نمونه - توافقی
  • آنالیز 15الی 25 نمونه - توافقی
  • آنالیز 25 الی 50 نمونه - توافقی
  • آنالیز 50 الی 100 نمونه - توافقی
  • آنالیز بیش از 100 نمونه تا زیر 300 نمونه - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس