دستگاه ردیابی حرکات چشم - مدل متحرک (Eye tracking glass- ETG)

دستگاه ردیابی حرکات چشم - مدل متحرک (Eye tracking glass- ETG)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه روانشناسی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود حیدری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده: SMI
نام مسئول: روح الله منصوری سپهر
شماره(های) تماس: 021-29902404-29902416
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه ردیابی حرکات چشم - مدل متحرک (ETG) همانند مدل ثابت آن (که در آزمایشگاه موجود است) همه ویژگی های آن را دارد با این مزیت که این دستگاه به صورت عینکی است که به راحتی جلوی چشم استقرار می یابد و از این رو این امکان را فراهم می کند که ردیابی حرکات چشم در حالت حرکت سر و بدن نیز انجام شدنی باشد که این مزیت موجب افزایش فوق العاده کاربرد پذیری آن می شود.

هزینه استفاده از دستگاه به دلیل پویایی های مربوط به محرکهای ارائه شده، تعداد افراد نمونه، زمان لازم برای اجرای آزمایش و .... به صورت توافقی تعیین می گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس